Trelopeiraiotes Blog

Δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Στο προσχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό προβλέπονται, μεταξύ άλλων:
  • Eνιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης από το 2013
  • Ενοποίηση των κλάδων κύριας ασφάλισης σε τρεις, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων
  • Ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ από το 2013
  • Καθιέρωση δύο τύπων σύνταξης, της βασικής και της αναλογικής
  • Η βασική ορίζεται στα 360 ευρώ μηνιαίως
  • Η αναλογική προκύπτει από την αναλογική σχέση εισφορών–ασφαλιστικού βίου
  • Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει στα 65 έτη
  • Κατάργηση των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου
  • Αναπροσαρμογή της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών

 

Μια σειρά από δομικές αλλαγές περιλαμβάνει το προσχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό, το οποίο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού είναι ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων, νέα δομή σύνταξης, ενιαίος φορέας Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο Εθνικού συστήματος υγείας και ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης.

1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων

Από 1.1.2018 σταδιακά βάση υπολογισμού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου με έτος – βάση το 2013.

Από το 2013 εφαρμόζεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους.

Από 1.1.2013 η ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α.

2. Νέα μορφή σύνταξης

Καθιερώνονται δύο παράλληλοι τύποι σύνταξης, η βασική και η αναλογική.

Σε ό,τι αφορά τη βασική σύνταξη, ορίζεται στα 360 ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται από το 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ καλύπτει και τους ανασφάλιστους άνω των 65 ετών.

Η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό σύνταξης που προκύπτει από την αναλογική σχέση εισφορών – ασφαλιστικού βίου και καταβάλλεται από τους Φ.Κ.Α με τη συνταξιοδότηση μαζί με τη βασική σύνταξη.

Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού βίου από το 2013 και προστίθεται κάθε έτος, το οποίο περνά αυτομάτως στους σχετικούς υπολογισμούς, με στόχο να φθάσουμε το 2030 στα 17 χρόνια και με προοπτική να καλυφθεί το σύνολο του εργασιακού βίου.

Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.

Παραδείγματα:

 

ΙΚΑ

α. Συντάξιμες Αποδοχές: 775 Ευρώ 30 χρόνια

Ισχύον: 495,7 ευρώ Νέο: 529,7 ευρώ (+6,86%)

β. Συντάξιμες Αποδοχές: 1050 Ευρώ 25 χρόνια

Ισχύον 525 ευρώ Νέο: 566 ευρώ (+7,9%)

γ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1100 Ευρώ 40 χρόνια

Ισχύον: 735 Ευρώ Νέο: 788 Ευρώ (+7,2%)

δ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 35 χρόνια

Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1071 Ευρώ (-7,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 40 χρόνια

Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1293 Ευρώ (+12%)

__________________________________________

ε. Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 25 χρόνια

Ισχύον: 1050 ευρώ Νέο: 946 Ευρώ (-9,8%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 37 χρόνια

Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1476 Ευρώ (0,4%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια

Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1665 Ευρώ (+13,3%)

___________________________________________

στ. Συντάξιμες Αποδοχές: 2500 Ευρώ 25 χρόνια

Ισχύον: 1250 ευρώ Νέο: 1108 Ευρώ (-11,3%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 30 χρόνια

Ισχύον: 1500 ευρώ Νέο: 1346 Ευρώ (-10,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 35 χρόνια

Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1627 Ευρώ (-7%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια

Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1986 Ευρώ (+13,5%)

__________________________________________

ζ. Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 25 χρόνια

Ισχύον: 1800 ευρώ Νέο: 1583 Ευρώ (-12%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 35 χρόνια

Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2355 Ευρώ (-6,5%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 40 χρόνια

Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2773 Ευρώ (+10%)

__________________________________________

ΟΑΕΕ

ΕΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

15 486,26 (+) 506,23

25 669,28 (+) 700,25

30 871,46 (-) 837,87

32 954,30 (-) 900

35 1078,56 (-) 997,35

37 1.078,56 1,079,25

38 1,078,56 (+) 1.116,55

39 1,078,56 (+) 1153,86

40 1.078,56 (+) 1.193.36

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει αμετάβλητο στα 65 έτη, ενώ αυστηροποίουνται και διευρύνονται οι «ποινές» για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, αυξάνονται κατά τις προβλέψεις προηγούμενων νόμων επιμέρους όρια συνταξιοδότησης ειδικών κατηγοριών, καταργούνται τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και εισάγεται από το 2020 μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του γενικού ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής και κατά το 1/3 της μεταβολής αυτού ανά 10ετία.

3. Διαχωρισμός υπηρεσιών υγείας

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας των φορέων κοινωνικής Ασφάλισης και των ταμείων θα λειτουργήσουν σε ενιαίο πλαίσιο για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά από το α’ εξάμηνο 2011.

4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης

Από 1.1.2018 οι κλάδοι κύριας ασφάλισης ενοποιούνται σε τρεις, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Σχετικές αναλογιστικές μελέτες θα εκπονηθούν έως 31.12.2015.

Παράλληλα, από το 2013 οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ

Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Προβλέπονται ακόμη μια σειρά από ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως η αναπροσαρμογή λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, η αλλαγή πλαισίου αναπηρικών συντάξεων, ενιαίοι κανόνες εργασίας συνταξιούχων, καθιέρωση εργόσημου για απασχόληση οικιακών βοηθών, εργατών γης κ.λπ. και 35ετής παραμονή στη χώρα για χορήγηση βασικής σύνταξης.

Μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος

Στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπονται τέλος μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος στα οποία περιλαμβάνονται διαχείριση περιουσίας ασφαλιστικών ταμείων από Τ.τ.Ε. και ΑΕΔΑΚ ΦΚΑ, κέντρα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ενιαίο κέντρο ελέγχου συντάξεων, διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών και πάγια ρύθμιση οφειλών.

πηγή: naftemporiki.gr

Advertisements

Μαΐου 10, 2010 - Posted by | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: