Trelopeiraiotes Blog

Εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Περάματος Γιάννης Γλύκας: «Το Πέραμα προχωρά στη Σύγχρονη Εποχή»

Ένα μεγάλο στοίχημα κέρδισε ο Δήμαρχος Περάματος  Γιάννης Γλύκας, αυτό της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Περάματος, βάζοντας την πόλη μας σε νέα τροχιά ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, μετά από την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο Περάματος ενέκρινε το Α΄ Στάδιο της Μελέτης για τη Τροποποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Περάματος κι έτσι νέοι ορίζοντες ανοίγονται για την πόλη μας.

Ο Γιάννης Γλύκας αναφερόμενος σε αυτή την επιτυχία του επεσήμανε: «Η Δημοτική μας Αρχή κάνει πράξη τη βούληση των κατοίκων της πόλης και βάζει ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη του Περάματος με σύγχρονους όρους, χωρίς καζάνια, με προσβάσεις στη θάλασσα, με σύγχρονο οικιστικό σχεδιασμό, με σεβασμό και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου και προϋποθέσεις  ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων.  Η απόφασή μας αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την Ανάπτυξη της Πόλης στη Σύγχρονη Εποχή». 

Τα βασικά σημεία της εν λόγω μελέτης που  προσδιορίζουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό  του Δήμου για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια είναι τα παρακάτω: 

ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΓΠΣ

Ως  βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Περάματος προτείνονται οι εξής:

 1. Οικιστική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη – ανάπλαση – αξιοποίηση δομημένων και αδόμητων περιοχών – χωρική οργάνωση:
 • Άμεση απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, νότια και βόρεια της Λ. Δημοκρατίας, με  επακόλουθη αξιοποίηση των περιοχών αυτών για αναπτυξιακές, κοινωφελείς και οικιστικές χρήσεις.
 • Ένταξη στο σχέδιο πόλης – πολεοδόμηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών SHELL και BP με συγκεκριμένες χρήσεις που θα προσδιορίσει το ΓΠΣ.
 • Οργάνωση των χρήσεων γης στο παράκτιο μέτωπο ώστε να ενισχυθεί ο παραγωγικός χαρακτήρας της παράκτιας ζώνης  και να αξιοποιηθεί η εγγύτητα του Περάματος στην εμπορευματική ζώνη του λιμένα Πειραιά με την ανάπτυξη υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα
 • Αύξηση της διαθέσιμης οικιστικής γης, με βάση τα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού στο έτος – στόχο της μελέτης 2024, αξιοποιώντας μέρος της γης που θα απελευθερωθεί, μετά την απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου, για οικιστικές επεκτάσεις  Α’ κατοικίας.
 • Αξιοποίηση της έκτασης του ΟΛΠ στην περιοχή του Αρμού, παρά το παραλιακό μέτωπο, για τη δημιουργία ενός δεύτερου οργανωμένου πάρκου πρασίνου επιπέδου πόλης, με λειτουργίες αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής, κ.λ.π.
 • Λήψη μέτρων ανάπλασης σε επιλεγμένους θύλακες του παραλιακού μετώπου, και ιδιαίτερα στη ζώνη «κάτω των γραμμών» η οποία εκτείνεται μεταξύ Λ. Ειρήνης και Λ. Δημοκρατίας, στην οποία υπάρχουν πολλές οχλούσες επιχειρηματικές δραστηριότητες συναρτημένες με τη ΝΕΖ (που προτείνεται να μετεγκατασταθούν σε παρακείμενο ΒΙΟΠΑ μικρής κλίμακας).
 • Επανασχεδιασμός του δικτύου κεντρικών λειτουργιών μέσα στον αστικό ιστό, με διεύρυνση του υπάρχοντος κέντρου επιπέδου πόλης, και με χωροθέτηση τοπικών κέντρων γειτονιάς  προβλέποντας παράλληλα τοπικά κέντρα και στις Π.Ε. στις οποίες το ισχύον Γ.Π.Σ. δεν είχε προβλέψει.
 • Δημιουργία νέου Πολεοδομικού Κέντρου υπερτοπικής σημασίας στις νέες προς ένταξη περιοχές βόρεια της Λ. Δημοκρατίας, το οποίο θα επιδιώξει την προσέλκυση δυναμικών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα.
 • Τακτοποίηση των μικρών θυλάκων αυθαιρέτων κατά μήκος του βόρειου ορίου του ισχύοντος σχεδίου πόλης.
 • Συγκέντρωση των μικρών βιοτεχνιών υποστήριξης της ΝΕΖ, οι οποίες υπάρχουν διάσπαρτες σήμερα στον οικιστικό ιστό, σε οργανωμένο χώρο μικρής κλίμακας (ΒΙΟΠΑ) ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά χωρίς να αποτελούν σημεία ρύπανσης εντός του πολεοδομικού ιστού
 • Συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών διαπεριφερειακής και εθνικής σημασίας (λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά /δυτική πύλη του Πειραιά, υπεραστικός σιδηροδρομικός – εμπορευματικός διάδρομος  δια του ορεινού όγκου Αιγάλεω, νέες γραμμές μέσων σταθερής τροχιάς /τραμ, Ζεύξη Περάματος – Σαλαμίνας /εξωτερικός οδικός δακτύλιος Περάματος), οι οποίες θα προσφέρουν στην περιοχή αναβαθμισμένη προσβασιμότητα στο σύνολο της Αττικής και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη παραγωγικών δικτυώσεων.
 • Πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, με ανασυγκρότηση υποδομών και δικτύων, ανάπλαση – προβολή των εισόδων της πόλης και του δημόσιου χώρου της, βελτίωση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής φυσιογνωμίας της, με έμφαση στα πολεοδομικά κέντρα επιπέδου πόλης και γειτονιάς, στις υποβαθμισμένες οικιστικές ζώνες (Άνω Πέραμα), στα δημόσια και ιστορικά κτήρια και τους ελεύθερους χώρους, επαύξηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, κ.ά.

2. Περιβάλλον – πολιτισμός – αναψυχή

 • Συνολική ανάπλαση του οικοσυστήματος του ορεινού όγκου Αιγάλεω, για τον οποίο προτείνεται μέσα από μια συνολική ανάπλαση να μετατραπεί σε μεγάλο πάρκο υπαίθριας αναψυχής υπερτοπικής σημασίας (Ζώνη Α), με παράλληλη δημιουργία υπερτοπικών πόλων αθλητικών και πολιτιστικών λειτουργιών εντός της Ζώνης Β και δημιουργία Θεματικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης – Εκπαίδευσης με παραχώρηση της παλιάς χωματερής από την Εκκλησία.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσιολατρικού – περιηγητικού τουρισμού εναλλακτικών μορφών, μέσα από τον σχεδιασμό ενιαίων διαδρομών φυσικού περιβάλλοντος μέσω του ορεινού όγκου έως και το παράκτιο θαλάσσιο μέτωπο.
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους Δήμους της Νήσου Σαλαμίνας στα πεδία της αναψυχής – τουρισμού – πολιτισμού.
 • Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση του καταφυγίου (Μαρίνα) σκαφών αναψυχής στο Δυτικό Άκρο.
 • Ανάδειξη της ιστορικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης του Περάματος, παλαιότερης και σύγχρονης, με αξιοποίηση της παράδοσης στη ναυπηγοεπισκευαστική τέχνη και τα υπόλοιπα παραδοσιακά επαγγέλματα, περιλαμβανομένης της λειτουργικής υποστήριξης των νέων υποδομών του Μουσείου Ναυπηγικής και Εικονικής Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, και του Κέντρου Ναυτικού Μοντελισμού, καθώς και διασύνδεση της περιοχής με πολιτιστικές διαδρομές της ευρύτερης περιοχής Πειραιά, Δυτικής Αθήνας και Θριάσιου Πεδίου.
 • Προώθηση προγραμμάτων απορρύπανσης του θαλάσσιου χώρου στον όρμο Κερατσινίου, με σταδιακή απομάκρυνση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και εφαρμογή μέτρων αντιρύπανσης στην οχλούσα βιομηχανία και μέτρα εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων.

Η μελέτη προχωρά στην εκπόνηση της Β Φάσης  που πλέον θα προσδιορισθούν με συγκεκριμένο τρόπο οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των περιγραφόμενων Στρατηγικών Ανάπτυξης του Δήμου.

Για πρώτη  φορά ο Δήμος Περάματος προχωρά  με τόλμη στη χάραξη συγκεκριμένων  στρατηγικών για την επίλυση  των μεγάλων προβλημάτων της  πόλης, όπως αυτά των δεξαμενών πετρελαίου, του παραλιακού μετώπου, των όρων δόμησης και των απαιτούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Advertisements

Μαρτίου 18, 2010 - Posted by | ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: